אהילים מיוחדים

אהיל בהזמנה אישית ומיוחדת

את מעמד המתכת של מנורת שולחן זאת הביא אלי המזמין ללא אהיל כיסוי לנורה.
בקשתו הייתה שהכיסוי אהיל לנורה יהיה בנושא אופניים.
הרעיון של הציור הוא שלי, ההחלטה על הצבעוניות הייתה משותפת.
והתוצאה בהחלט לשביעות רצונו.

צילום: מאיה בהדני

המלצה לתליה של האהיל בחדר. בעיקר בחדר ילדים
במידה ורוצים להוסיף עוד אור לחדר. ניתן על ידי חשמלאי להתקין גוף תאורה צמוד תקרה
בנוסף לאהיל. אפשר ששני גופי התאורה יידלקו יחד או שכל גוף תאורה יידלק בנפרד
המלצה זאת מתאימה יותר לחדרי ילדים בזמן שהילדים פעילים ומשחקים בחדר ונדרשת תאורה טובה.